Teksto redaktorius

 1. Teksto redaktoriaus iškvietimas darbui ir darbo pabaigimas. ([6] 3 psl.)

 2. Veiksmai su darbo langu. ([6] 4 psl.)

 3. Komandų meniu naudojimas. ([6] 5 psl.)

 4. Darbas su įrankių juosta. ([6] 6 psl.)

 5. Programos lango liniuotės ir perstūmimo juostos. ([6] 7 psl.)

 6. Būsenos juostoje rodoma informacija. ([6] 8 psl.)

 7. To paties dokumento skirtingų vietų rodymas. ([6] 8 psl.)

 8. "MS Word 2000" savybė Click and Type. ([6] 9 psl.)

 9. Naujo dokumento kūrimas. ([6] 9 psl.)

 10. Dokumento atvėrimas. ([6] 10 psl.)

 11. Dokumento ieškojimas. ([6] 10 psl.)

 12. Rašomo dokumento įsiminimas. ([6] 13 psl.)

 13. Apsauga nuo dokumento praradimo. ([6] 14 psl.)

 14. Dokumento pateikimo darbo lauke būdai. ([6] 15 psl.)

 15. Lapo parametrai ir jų nustatymas. ([6] 18 psl.)

 16. Paruošto dokumento spausdinimas. ([6] 20 psl.)

 17. Įvairių datų įterpimas į dokumentą. ([6] 22 psl.)

 18. Specialieji ženklai. Įterpimas, rodymas ir nerodymas. ([6] 23 psl.)

 19. Simbolių, nesančių klaviatūroje, įterpimas. ([6] 23 psl.)

 20. Dokumento perstūmimas ir įterpties žymės valdymas. ([6] 24 psl.)

 21. Teksto ir kitų dokumento objektų žymėjimas. ([6] 25 psl.)

 22. Simbolių formatavimas. ([6] 26 psl.)

 23. Pastraipų formatavimas. ([6] 28 psl.)

 24. Tabuliavimo simboliai ir jų panaudojimas. ([6] 30 psl.)

 25. Dokumento ir jo atskirų fragmentų įrėminimas ir spalvinimas. ([6] 31 psl.)

 26. Formatavimo stiliai. Kūrimas ir panaudojimas. ([6] 33 psl.)

 27. Automatinis teksto taisymas. Teksto šalinimas. ([6] 35 psl.)

 28. Žodžių kėlimas į kitą dokumento eilutę. ([6] 37 psl.)

 29. Teksto bei kitų objektų perkėlimas ir kopijavimas į kitą dokumento vietą. ([6] 38 psl.)

 30. Pakartotinis objektų panaudojimas. ([6] 39 psl.)

 31. Teksto paieška ir keitimas. ([6] 41 psl.)

 32. Teksto rikiavimas. ([6] 42 psl.)

 33. Rašybos tikrinimas. ([6] 44 psl.)

 34. Pastraipų numeravimas ir žymėjimas. ([6] 45 psl.)

 35. Dokumento skirstymas lapais. ([6] 46 psl.)

 36. Lapų numeravimas. ([6] 47 psl.)

 37. Lapo antraščių rašymas. ([6] 48 psl.)

 38. Objektų susiejimas ir įdėtis. ([6] 50 psl.)

 39. Teksto rašymas keliais stulpeliais. ([6] 51 psl.)

 40. Komentarų įterpimas. ([6] 52 psl.)

 41. Išnašų rašymas. ([6] 53 psl.)

 42. Žymelių įterpimas. ([6] 55 psl.)

 43. Specialios paskirties antraštės. ([6] 56 psl.)

 44. Kryžminių nuorodų sudarymas. ([6] 57 psl.)

 45. Lentelės įterpimas į dokumentą. ([6] 60 psl.)

 46. Įterpties žymės perkėlimas lentelėse. ([6] 62 psl.)

 47. Lentelės elementų žymėjimas. ([6] 63 psl.)

 48. Lentelės elementų kopijavimas, perkėlimas ir šalinimas. ([6] 64 psl.)

 49. Lentelės elementų pločio, aukščio ir tarpo tarp jų keitimas. ([6] 64 psl.)

 50. Lentelės elementų skaidymas ir sujungimas. ([6] 65 psl.)

 51. Lentelės formatavimas. ([6] 66 psl.)

 52. Lentelės apipavidalinimas. ([6] 67 psl.)

 53. Lentelės duomenų pavaizdavimas grafiku. ([6] 68 psl.)

 54. Papildomos galimybės dirbant su lentelėmis. ([6] 68 psl.)

 55. Formulių rašymas. ([6] 70 psl.)

 56. Meninis teksto rašymas. ([6] 72 psl.)

 57. Grafinių objektų braižymas. ([6] 73 psl.)


Literatūra

 1. Starkus B. Word 97 Jūsų firmoje. Kaunas, 1998.

 2. Bernotas M., Žilevičius V. Dirbame su Windows. Mokymo priemonė. – Kaunas: "Projektavimas ir kompiuteriai", 1997. – 126 psl.

 3. Bernotas M., Karklius K. Informatika 1. Laboratoriniai darbai. – Kaunas: "Technologija", 1999. – 103 psl.

 4. Bernotas M., Karklius K. Informatika 2. Mokomoji knyga. – Kaunas: "Technologija", 2000. – 94 psl.

 5. Bernotas M., Karklius K. Informatika. I dalis. Mokomoji knyga. – Kaunas: "Technologija", 2000. – 176 psl.

 6. Bernotas M., Karklius K. Informatika. II dalis. Mokomoji knyga. – Kaunas: "Technologija", 2001. – 169 psl.

 7. Kompiuterija. Mokymosi knyga studentams, moksleiviams ir entuziastams. Redaktoriai Bronislovas Burgis ir Antanas Kulikauskas. - Kaunas: "Naujasis LANKAS", 2000. - 587 psl.

 8. Šakys V. Skaičiuoklė "Microsoft Excel 97" firmos vadybai: Vadovėlis aukšt. m-klų studentams. – Kaunas: PIF leidykla, 1998. – 498 p.: iliustr.

 9. Vidžiūnas A. ir kt. Informacinių technologijų taikymas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1999.